AANMELDEN

Hoe moet ik mij aanmelden?

Wilt u graag deelnemen aan de buurtpreventie
van uw wijk en zich aanmelden hiervoor?

Druk op aanmelden en selecteer uw wijk waarvoor
u zich wilt aanmelden.

VEILIG HOUTEN

Wat is Veilig Houten?

Veilig Houten is begonnen als burger initiatief, opgericht door en voor inwoners van de gemeente Houten. Vanwege de enorme groei en toegenomen activiteiten is Veilig Houten met ingang van 27 september 2019 overgegaan in de stichting Veilig Houten.
Deze website is er voor bedoeld om mensen een overzicht te bieden en deel te laten nemen aan de buurtpreventie om zo samen zorg te dragen voor een Veiliger Houten.
Daarnaast vind u op deze website alle informatie omtrent het AED project waar Veilig Houten zich voor inzet en kunt u alle informatie vinden over de georganiseerde reanimatie + AED cursussen.

Op deze website kunt u veel informatie vinden van uw wijk waarin u woont, over de wijkagent van uw wijk, hoe aan te melden of hoe u beheerder kunt worden van een buurtpreventie groep.

De gemeente heeft een aparte website over andere zaken betreffende veiligheid. Hier vind u tips en adviezen om de veiligheid in uw huis en uw buurt te verbeteren. Bijvoorbeeld over woninginbraak, fietsdiefstal, brand, verkeersveiligheid en andere risico’s. Kijk hiervoor op https://www.houten.nl/veilig

WELKOM BIJ VEILIG HOUTEN

Een veiliger Houten, dat wil toch iedereen?

Deze website is bedoeld om alle inwoners van Houten een goed overzicht te bieden van de actieve
buurtpreventie groepen binnen onze gemeente en alles wat daarmee in verband staat.
Tevens is het via deze website mogelijk om uzelf gelijk aan te melden bij de buurtpreventie groep van uw wijk.
Ook kunt u op zich op deze site aanmelden indien u beheerder zou willen worden van een buurtpreventie groep.
Word er momenteel geen beheerder gezocht ? Geef u dan op via het contactformulier.

SAMENWERKING

Veilig Houten werkt samen met de Nationale Politie , Multiwacht Beveiliging , Burgernet en de Gemeente Houten

HUISREGELS & PRIVACYBELEID

Download hieronder de Veilig Houten Huisregels omtrent de buurtpreventie en het Privacybeleid voor het veilig opslaan van uw gegevens na uw aanmelding