BLS & AED cursus

BLS betekent Basic Life Support ofwel basisreanimatie van volwassenen. AED betekent Automatische Externe Defibrillator.
Tijdens de cursus leert u hoe een reanimatie slachtoffer te herkennen is. Daarnaast staan de daadwerkelijke reanimatie vaardigheden, veilig werken en het bedienen van de AED centraal. Er zal veel gelegenheid zijn deze vaardigheden te oefenen. Korte presentaties worden afgewisseld met vaardigheidstraining.

Ons doel is u de vaardigheden bij te brengen om goed hulp te kunnen verlenen. Dat u bij zo’n situatie niet alleen de eerste stap zet maar ook de tweede en daadwerkelijk hulp gaat verlenen!

Globaal is de indeling van deze cursus:

 • Welkom
 • Aan de hand van de presentatie van de Nederlandse Reanimatieraad doorlopen we de diverse handelingen, uitleg van de AED, starten van een reanimatie/stoppen, de niet-reanimatieverklaring en het burgerhulpverlener(netwerk) komen aan bod.
 • Uiteen in groepen, per instructeur 6 cursisten.
 • Voorstelrondje: wie bent u en waarom doet u mee met de cursus?
 • De handelingen worden doorlopen en er wordt geoefend met de borstcompressies & beademingen.
 • Oefenen, oefenen & oefenen!¬†U krijgt ruim de tijd en gelegenheid om de reanimatievaardigheden¬†(het alleen kunnen reanimeren, bedienen van de AED, met 2 hulpverleners etc.) te beoefenen.
 • Verslikken/verstikken en de stabiele zijligging.
 • Tussendoor is er (natuurlijk) ruimte voor eventuele vragen of onduidelijkheden.
 • Afsluiting met uitreiking van het diploma.

BLS & AED herhaling

Veel gelegenheid om tijdens de herhalingscursus de daadwerkelijke reanimatie vaardigheden, veilig werken en het bedienen van de AED te (be)oefenen.

Om deze cursus te kunnen volgen moet u dus in het bezit zijn van een geldig diploma BLS & AED.

Het diploma reanimatie heeft een geldigheid van 2 jaar, waarin er minimaal 1 herhaling moet worden gevolgd. Veel cursisten doen voor het bijhouden van de reanimatievaardigheid jaarlijks een herhalingscursus. Standaard staat de uitnodiging voor cursisten in onze administratie hiervoor op 1 jaar.

Globaal is de indeling van deze cursus:

 • Welkom.
 • ‘Heeft iemand iets meegemaakt rondom een reanimatie?’ Deze vraag stellen we altijd aan het begin van de cursus omdat we de ervaring kunnen gebruiken in de cursus en weten dat de betreffende cursist dit heeft meegemaakt.
 • Demonstratie en start oefenen OF scenario en start oefenen OF nalopen handelingen en start oefenen. De docent kiest uit een van de werkvormen de invulling van het praktische deel.
 • Oefenen behelst in ieder geval het alleen kunnen reanimeren (en bedienen van de AED), met 2 personen reanimeren en de stabiele zijligging.
 • Tussendoor is er (natuurlijk) ruimte voor eventuele vragen of onduidelijkheden.
 • Afsluiting met aftekenen van het diploma.