GRATIS Reanimatie + AED cursus voor nieuwe en/ of geregistreerde Burgerhulpverleners!

Veilig Houten organiseert in samenwerking met stichting Reanimatieonderwijs zuidoost Utrecht reanimatie + AED cursussen voor de inwoners van de gemeente Houten en de personen die op enige manier binding hebben met de gemeente Houten.
Binnen deze samenwerking verlopen de inschrijvingen rechtstreeks via onze partner Reanimatieonderwijs zuid-oost Utrecht.

De cursussen zijn inclusief alle lesmiddelen d.w.z. gebruik oefenpoppen en AED’s , bij de basiscursus het lesboek ‘Basale Reanimatie’ (ISBN 978-90-811084-6-1) , koffie/thee en (indien van toepassing) een diploma.

Uit kwaliteitseisen zijn de groepen niet groter dan 24 personen en is er per 6 cursisten een instructeur aanwezig.

De instructeurs zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en als organisatie is Reanimatieonderwijs zuidoost Utrecht erkend als Reanimatiepartner van de Hartstichting.

Wanneer de cursus met goed gevolg is gevolgd en u beheerst de vaardigheid van het reanimeren, dan ontvangt u een diploma. Voor de geldigheid van dit diploma en het bijhouden van de reanimatievaardigheid wordt meestal jaarlijks een herhalingscursus gevolgd. Het bijwonen ervan wordt op het diploma aangetekend en in ons cursistenbestand ingevoerd.
Indien u reeds gecertificeerd bent kunt u ook bij ons terecht voor het volgen van een herhalingscursus.

Zorgverzekeraars kunnen de cursus vergoeden als u een aanvullende zorgverzekering heeft. Voor uw declaratie krijgt u na het boeken van een cursus een factuur. Of u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de cursus kosten kunt u bij uw verzekering navragen. Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars die de cursus (gedeeltelijk) vergoeden.

Voor geregistreerde en/of nieuwe burgerhulpverleners zijn de cursussen van september 2023 t/m december 2023 ALTIJD GRATIS lees hier de voorwaarden

Meer informatie over de inhoud van de cursus , hoe u goed voorbereid naar de cursus komt , waar u terecht kunt voor nazorg en andere belangrijke zaken vind u via onderstaande knoppen.
Wanneer er tijdens de cursus nog maatregelen in acht worden genomen in verband met het coronavirus leest u deze op de pagina “Cursus Inhoud

Karen Voshol twijfelde heel lang om een reanimatietraining te volgen, lees hier haar verhaal: 
Lang, heel lang en misschien wel té lang gewacht om deze training te volgen. De reden waarom was, omdat ik het wel wilde, maar niet durfde.
Mijn echtgenoot stierf in mijn armen aan een hartstilstand in een hotel op de Dominicaanse Republiek en ik kon niets anders dan hem vasthouden, wetende dat er een dokter onderweg was. Meer hulpverleners dan de hotelarts, waren er niet, misschien als er meer BHV’ers waren geweest dan…….
Lees meer
De hotelarts kon hem niet meer helpen en achteraf bleek uit onderzoek dat, ook als dit was gebeurd in een ziekenhuis in Nederland, de kans op overleven niet meer dan een hooguit 5% was. Toch, het gevoel dat ik had gefaald, het gevoel dat áls ik maar wist hoe of als ik meer hulp had gehad, hij misschien weer teruggebracht had kunnen worden, bleef aan mij knagen. Natuurlijk had ik, eenmaal terug in Nederland, reanimatietrainingen kunnen gaan volgen. Echter iedere keer als ik die stap wilde nemen zag ik weer het plotselinge verstilde gezicht van Jan voor me en ik was, al dan niet bewust, bang voor de confrontatie in een zelfde situatie, bang dat ik misschien zou verstijven en niet dat zou doen wat van me zou worden verwacht. Tot ineens mijn ‘gevoel’ van toen weer even naar boven kwam en ik me bewust werd van het feit dat ik dit niemand gunde en wist dat nu de tijd was gekomen om iets te gaan doen. Bijna tegelijkertijd met deze bewustwording kwam de uitnodiging binnen om een reanimatietraining inclusief het werken met een AED, te volgen. De NS gaat op ieder station in Nederland één of, indien nodig, meerdere AED’s plaatsen. De grote stations zijn al voorzien, maar vanaf vandaag 16-7-2021, worden ook de kleine(re) stations voorzien van dit levensreddende apparaatje. De eerste twee van vele te volgen, kwamen op station Culemborg te hangen. Dit was voor mij het moment om ook de training te gaan volgen. Ik heb de training met goed gevolg afgerond en daar ben ik blij om. Zodra de papieren binnen zijn, registreer ik me bij hartslagnu.nl als burgerhulpverlener. Niemand verdient het gevoel waar ik jaren lang last van heb gehad. Al zou reanimatie niet helpen dan weten de nabestaanden dat er met man en macht alles aan is gedaan. Mocht het wel positief aflopen, dan hebben de hulp gevenden niet alleen die persoon gered, maar ook iedereen om hem of haar heen. Voor Jan kan ik niets meer doen, maar voor een ander kan ik misschien nog wel iets betekenen.

Promotie film Reanimatie + AED cursus